Spør Mer

Vi har gitt Spør Mer en ny visuell profil og ny nettside. For oss har det vært et svært givende prosjekt. Dette caset er vi stolte over å vise fram!

Spør Mer

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Dette er en kampanje vi laget i samarbeid med Mental Helse som heter Spør Mer. Det er en kampanje som er rettet mot psykisk uhelse. Du finner informasjon i 13 forskjellige språk der de hjelper mennesker som sliter med ensomhet – mot psykisk helse.

 

Et enkelt spørsmål kan bety mye for mange. Mental helse oppfordrer deg til å spørre de rundt deg.

Similar Project

this is a similar project